Nieuwe spelling (2)

Het lijkt me een utopie te verwachten dat de chaos die ontstaan is in de spelling teruggedraaid kan worden door de moderne kijk op spelling weer te vervangen door een haast vooroorlogse schrijfwijze: We schrijven toch ook niet meer 'mensch', maar mens? Waarom dan nu nog steeds de 'sch' bij worden als 'praktisch'? En een geweldig tijdverlies door de vraag: een ennetje meer of minder in je panne(n)koek.

Ik schrijf moderner, leesbaarder, maar keer niet terug naar het fundamentalisme van de vergrijsde stoffige spelling.

    • J. van Lieshout