Lage inkomens dupe afschaffing van weduwenwet

DEN HAAG, 5 DEC. De afschaffing van de volksverzekering AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet) betekent vooral voor de lagere inkomens een financiële strop. Als zij zich particulier willen verzekeren tegen het risico dat ze weduwe of weduwnaar worden, kost hun dat twee- tot drieduizend gulden per jaar aan premies. Dit becijfert de beroepsvereniging van actuarissen, het Actuarieel Genootschap, in een brief die zij aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. Het Genootschap betwijfelt of de lagere-inkomensgroepen dergelijke premies kunnen en zullen opbrengen.