KLM hervat gesprek met vliegers

ROTTERDAM, 5 DEC. De directie van KLM en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zullen binnenkort het overleg over de arbeidsvoorwaarden en de loonkosten hervatten. Daartoe is besloten na intensief informeel overleg tussen de VNV en KLM, waarbij de raad van commissarissen van KLM heeft bemiddeld.

De strijdende partijen hebben daarover vanmorgen een gemeenschappelijke verklaring naar buiten gebracht. De vliegers hadden bijna een maand geleden het vertrouwen in de KLM 'definitief' opgezegd en lieten weten niet langer met de directie te willen praten.

Volgens de KLM zijn “beide partijen zodanig tot elkaar gekomen dat het overleg opnieuw op constructieve wijze hervat kan worden”. “De discussie over het vergelijkend onderzoek naar de kosten van vliegers ligt achter ons”, zegt een woordvoerder. Dit wordt bevestigd door B. Baksteen van de VNV. “Verder hebben wij de garantie dat de CAO-bepalingen voorlopig zullen worden uitgevoerd”, voegt hij daaraan toe. De KLM heeft op 24 oktober de CAO met de vliegers opgezegd. Volgens Baksteen heeft de KLM het vertrouwen van de vliegers nog niet teruggewonnen maar is “de angel uit de zaken gehaald”. “Wij hebben de erkenning dat internationale kostenverschillen geen aanleiding zijn om de salarissen van vliegers aan te pakken”, zegt Baksteen. Hij bevestigt dat het streven van de KLM naar een groter marktaandeel en de concurrentiepositie van de vliegmaatschappij wel een overweging van belang kan zijn in het overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden en de lonen. Uit een eind oktober gepresenteerd onderzoek blijkt dat KLM-vliegers gemiddeld genomen niet duurder zijn dan hun buitenlandse collega's.