Kamer wil heffing voor lokale omroep

DEN HAAG, 5 DEC. De Tweede Kamer wil dat gemeenten een lokale heffing kunnen vragen voor de financiering van de lokale omroep. De Kamer vreest dat de lokale omroep anders wordt bedreigd door commerciële lokale omroepen die vanaf 1 januari volgend jaar wettelijk zijn toegestaan.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg van de vaste Kamercommissie voor de media. Over de hoogte van het bedrag van de lokale heffing zijn de meningen nog verdeeld. PvdA en VVD willen niet dat de totale omroepbijdrage van de burger (nationaal, regionaal en lokaal) toeneemt. Wel willen zij de regionale omroepbijdrage corrigeren voor inflatie. De Kamerleden Verhagen (CDA) en De Koning (D66) willen de lokale heffing wel bovenop de bestaande omroepbijdrage laten komen. Maar Verhagen vindt dat de lokale heffing alleen moet worden gebruikt voor lokale radio. De Koning noemt dit “paternalistisch”.

Staatssecretaris Nuis (media) liet weten het voorstel van de lokale heffing “serieus te nemen”. Maar hij wil eerst meer duidelijkheid over de toekomst van de regionale en lokale omroepen. In de Kamer wordt op dit moment ook nog gesproken over het loslaten van het maximum van het zogeheten 'provinciale tientje': de provinciale heffing voor de financiering van de regionale omroep. Het loslaten van dit maximum is volgens Nuis nodig om de zogeheten 'vensterprogrammering' te financieren. Vanaf 1 september volgend jaar wil de NOS per dag een uur zendtijd inruimen voor de regionale televisie.

Tijdens het wetsoverleg kwam ook de machtspositie van de kabelexploitanten ter sprake. De Kamerleden De Koning (D66) en Van Zuijlen (PvdA) stelden een wetswijziging voor die een onafhankelijk toezicht op de kabel regelt. Bij conflicten moet het Commissariaat voor de Media optreden als 'scheidsrechter'. Zo heeft bijvoorbeeld het Amsterdamse kabelbedrijf op dit moment een conflict met de commerciële omroep Arcade over toegang tot de kabel.

Nuis is fel tegen deze plannen van een toezichthoudende commissie. Hij sluit zich aan bij de conclusie van minister Wijers (economische zaken) dat de huidige Wet Economische Mededinging volstaat om de concurrentiepositie op de kabel te regelen.