Emissie van NCM mislukt

ROTTERDAM, 5 DEC. De geplande emissie van nieuwe aandelen door de Nederlandse Credietverzekerings Maatschappij (NCM) is mislukt. Een aantal aandeelhouders bleek niet bereid aan de aandelenemissie ter waarde van 50 miljoen gulden mee te doen.

Vanochtend bevestigde een woordvoerder van de NCM dat de kapitaalinjectie door middel van een aandelenemissie wordt vervangen door een achtergestelde lening van dezelfde omvang. Morgen zal de raad van commissarissen over het nieuwe plan een oordeel moeten vellen.

Toen de emissie in oktober werd aangekondigd, leek het of alle aandeelhouders de plannen van de NCM ondersteunden. “Met die 50 miljoen spreken de commissarissen vertrouwen uit in de NCM”, zo zei een woordvoerder toen. De NCM onderstreept nu dat “het geld niet het probleem” was. De directie had aan de emissie de voorwaarde gesteld dat iedereen zou meedoen. “Een of twee” aandeelhouders waren echter niet geïnteresseerd in nieuwe aandelen NCM. Er rezen “twijfels of dit de juiste weg was”, zo zegt de NCM.

Om welke aandeelhouders het gaat, wilde de NCM vanmorgen niet zeggen. Het aandeelhouderschap van de NCM bestaat uit alle grotere Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun kredieten bij de NCM te verzekeren. De NCM heeft dringend versterking van het eigen vermogen nodig. Daarmee wil ze naar eigen zeggen de dienstverlening aan klanten verbeteren en de internationale concurrentiepositie verbeteren. Maar ongetwijfeld zal ook het verlies van 5,9 miljoen gulden dat over de eerste helft van dit jaar werd geboekt een rol hebben gespeeld. Voorzieningen voor reorganisaties en automatisering drukten het resultaat.

    • Jaco Alberts