Eén ei verandert opstelling over het mestbeleid niet

DEN BOSCH, 5 DEC. Naar schatting 12.000 boeren in Zuid-Nederland hebben gisteravond in de Bossche Brabanthallen voor de laatste maal massaal gedemonstreerd tegen het mestbeleid van het kabinet. Volgende week maandag wordt naar verwachting de integrale notitie over het toekomstig landbouwbeleid van de ministers Van Aartsen (landbouw) en De Boer (milieu) in de Tweede Kamer behandeld. Morgen zullen nog blokkades van kruispunten plaatshebben.

De boeren in de Brabanthallen bekogelden de aanwezige Kamerleden met rotjes, pepernoten en ook met een ei dat het VVD-Kamerlid P. Blauw raakte. Nadat de parlementariërs zich korte tijd hadden teruggetrokken, verschenen ze weer achter de tafel op het podium, maar van enige discussie was geen sprake. De boeren waren naar Den Bosch gekomen met 140 bussen en 150 tractoren. Ze lieten vuurwerk ontploffen, gebruikten rookbommen, stichtten brandjes en ontstaken bengaals vuurwerk. Ze voerden vele spandoeken mee met onder meer de tekst “Had Van Aartsen gevrijd met boerenmeid, hadden we nu een beter mestbeleid.”

De Kamerleden P. Blauw van de VVD en P. ter Veer van D66 stellen de voormannen Latijnhouwers en Koolen van de Noordbrabantse christelijke boerenbond (NCB) en de Limburgse LLTB alsmede voorzitter Meulenmeesters van de actiegroep 'We zijn het zat' verantwoordelijk voor de chaos van gisteravond. Volgens Blauw heeft hij nog nooit meegemaakt dat een confrontatie “zo uit de hand liep”. Ter Veer: “Het had iets ontluisterends. Vooraf hadden we in de beste verstandhouding met de voormannen een constructief gesprek gevoerd en als je dan ziet hoe diezelfde mensen ten overstaan van de massa een dergelijke opzwepende toon aanslaan dan zeg ik: jullie schaken op twee borden. Na het ei-incident zijn we weggegaan omdat we niet langer als schietschijf wensten te dienen”. Blauw zegt zich 'in gemoede' af te vragen of een bijeenkomst zoals gisteravond nog wel zin heeft. “Als je als actieleiders zo demagogisch te werk gaat is het de vraag of je dit soort bijeenkomsten nog wel moet organiseren”, aldus Blauw. Hij zou de gang van zaken vandaag bespreken in de vaste Kamercommissie.

Overigens zeggen beide Kamerleden dat hun zienswijze op de integrale notitie over het mestbeleid van de ministers Van Aartsen (landbouw) en De Boer (milieu) na de bijeenkomst niet is gewijzigd. Ter Veer: “Het zou te gek zijn als één ei je van opstelling zou doen veranderen. We doen nu niet opeens wat kilootjes af van de fosfaatbelasting die straks nog is toegestaan.”