Deel senaat twijfelt ernstig over 'ecotax'

DEN HAAG, 5 DEC. De Eerste Kamer heeft grote bezwaren tegen de ecotax, de heffing op gas en elektriciteit, die het kabinet per 1 januari wil doorvoeren. Het stond aan het begin van de middag nog niet vast of de senaat met de heffing zou instemmen.

Minister De Boer (milieu) trachtte vanochtend de PvdA-fractie over te halen wel voor te stemmen met de toezegging een onderzoek te doen naar de gevolgen voor gezinnen met een laag inkomen en een hoog energieverbruik. De PvdA-fractie dreigde gisteren zonder zo'n onderzoek tegen de heffing te stemmen. Volgens de fractie gaan zeker 100.000 minima er als gevolg van de ecotax op achteruit.

De minister kwam echter niet tegemoet aan de eis van de VVD-fractie om te beloven dat de heffing de komende jaren niet hoger wordt dan nu voorzien. Daarmee bleef het de vraag of de VVD vandaag wel zou instemmen met de ecotax. In de Tweede Kamer heeft deze regeringspartij dat eerder tegen haar zin wel gedaan, louter omdat dit in het regeerakkoord was afgesproken. De grootste oppositiepartij, het CDA, is tegen de heffing. Samen beschikken VVD en CDA over een meerderheid in de senaat.

De VVD eiste gisteren in de Eerste Kamer de toezegging van het kabinet dat de energieheffing de komende jaren alleen omhooggaat als dat in andere landen ook gebeurt. Minister De Boer zei vanochtend zo'n belofte niet te kunnen doen, omdat zij een volgend kabinet daaraan niet kan binden.

Het kabinet denkt aan maatregelen om het energieverbruik bij gezinnen met lage inkomens te verlagen als uit het beloofde onderzoek blijkt dat zij onevenredig door de heffing worden getroffen. Daarbij denkt het aan inschakeling van het zogenoemde E-team, dat namens de energiebedrijven de deuren langsgaat om advies te geven over energiebesparing.

Verder speelt het kabinet met de gedachte isolatiesubsidies opnieuw in te voeren. Minister Wijers (economische zaken) beloofde in dit verband indringend te gaan praten met de overkoepelende organisatie van energiebedrijven (EnergieNed) over de MAP-heffing. Uit een publikatie in deze krant vorige week bleek dat de bedrijven deze milieutoeslag op de energierekening lang niet altijd juist besteden. De heffing is bedoeld om energiebesparende maatregelen te financieren.