Cito-toets

In een interview in NRC Handelsblad van 17 november, beweert P. van Dam dat het met de vernieuwing van het basisonderwijs zeer matig is gesteld en dat de educatieve uitgevers daaraan mede schuldig zijn: “De lesmethodes in Nederland worden ontwikkeld door commerciële uitgevers, en die doen dat natuurlijk alleen voor klassikaal lesgeven, anders levert dat geen winst op.” Hier speelt Van Dam de uitgevers valselijk een zwarte piet in handen. Wie de moderne uitgaven voor het basisonderwijs goed analyseert bemerkt gemakkelijk dat men een toenemend aantal lesmethodes 'onderwijs op maat' gegeven kan worden, zoals dat tegenwoordig heet.

Vervolgens suggereert Van Dam dat het Cito best in staat is bijvoorbeeld een mooie rekenmethode voor gedifferentieerd onderwijs te ontwikkelen, maar “de vraag is of dit wel een taak van het Cito is”. Nee, dat is helemaal niet de vraag: het Cito mag dat gewoon niet. Het Cito zou in dat geval op een oneigenlijke manier gebruik maken van de kennis die de Cito-toetsen opleveren en bovendien met overheidsgeld, dus gesubsidieerd, produkten op de markt brengen.

Als Van Dam zou spreken als een gewone burger was er weinig aan de hand. Hij is echter geïnterviewd als hoofd van de sector basisonderwijs van het Cito en als lid van de Onderwijsraad. Hij zou beter moeten weten.

    • Ger Janssen
    • Dir. Uitgeverij Zwijsen B.V