Centurion Timmer

PHILIPS GAAT de slag om de wereldmarkt in de komende eeuw aan onder nieuw leiderschap. Als eind volgend jaar Jan Timmer plaatsmaakt voor Cor Boonstra is een verbazingwekkend proces van industriële wederopstanding tot een goed einde gebracht. Onder Timmers leiding heeft zich bij Philips een omslag in bedrijfsvoering voorgedaan die in de Nederlandse ondernemerswereld vermoedelijk ongeëvenaard is. De 'operatie Centurion', waarmee Timmer in 1990 de aanval opende op het verbureaucratiseerde bedrijf, heeft een nieuwe cultuur van leiderschap in Nederland geïntroduceerd.

Onder Timmers voorgangers werd de malaise bij Philips toegeschreven aan de boze buitenwereld. Wisse Dekker en Van der Klugt richtten zich op lobby's voor bescherming van de Europese markt, op het binnenhalen van Brusselse subsidies en op niet-aflatende kritiek op Japan. Toen in 1990 het vertrouwen van de financiële wereld in Philips dreigde weg te vallen, was de tijd aangebroken voor een harde saneerder. Door de cultuur van het bedrijf op te schudden, divisies af te stoten, 50.000 banen te schrappen en tegelijkertijd de omzet te vergroten, toonde Timmer aan dat het Eindhovense elektronicaconcern zijn gestage neergang voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten had. Als de beurskoers een graadmeter is, dan heeft Timmer zijn taak volbracht. De teloorgang van een van de industriële pijlers van de Nederlandse - en Europese - economie is afgewend en een hoogwaardige industrie is behouden gebleven.

MET DE BENOEMING van Boonstra voltooit zich de metamorfose in Eindhoven. Voor het eerst komt de leiding van Philips in handen van een Nederlandse manager die niet is opgeklommen binnen het bedrijf, maar pas vorig jaar van buiten (het Amerikaanse Sara Lee/Douwe Egberts) is aangetrokken. Met zijn achtergrond in de voedingsmiddelenindustrie zal Boonstra naar verwachting de marketing en consumentgerichtheid, traditioneel zwakke plekken van Philips, versterken. En hij zal de oriëntatie van Philips op het Verre Oosten, de groeimarkt van de komende decennia zowel wat afzet als produktie betreft, ongetwijfeld doorzetten.

De wederopstanding van Philips als een van de leidende elektronicaconcerns in de wereld is het werk van vele mensen, binnen en buiten het bedrijf. Timmer komt de eer toe dat hij voor de weerstand niet is teruggeschrokken en dat hij het vertrouwen in de toekomst van het bedrijf heeft hersteld. Dat is een prestatie van centurion-formaat.