Borst wil lage inkomens bij ziekte ontzien

DEN HAAG, 5 DEC. Minister Borst (volksgezondheid) voelt ervoor mensen met lage inkomens geen eigen bijdrage te laten betalen voor medische zorg. Ze wil dit combineren met het plan de ziekenfondsgrens te bevriezen, zodat minder mensen op het fonds zullen zijn aangewezen.

Borst zegt dit vanmorgen in een interview in het Algemeen Dagblad. De minister stuurde gisteren een rapport naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat het betalen van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor medische zorg praktisch haalbaar is. Ziekenfondspatiënten zouden, als ze een beroep doen op de gezondheidszorg, vijftien procent van de kosten voor eigen rekening gaan nemen. Voor een bezoek aan de huisarts zou een bijdrage van vijf gulden moeten worden betaald en voor ziekenhuisopnamen moet de patiënt zelf acht gulden per dag bijleggen. Mensen die minder dan 30.000 gulden bruto per jaar verdienen, kunnen volgens Borst dan kunnen worden gevrijwaard.

Borst meent dat het invoeren van de eigen bijdrage “onvermijdelijk” is om het niveau van de gezondheidszorg op peil te houden. De eigen bijdrage moet er ook voor zorgen dat mensen minder aanspraak op zorg maken. “De mensen moeten een beetje worden geprikkeld om het bewustzijn te vergroten, als ze aanspraak op zorg willen maken”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De PvdA is tegen een vaste eigen bijdrage voor huisartsbezoek. “Een eigen bijdrage is ongepast voor gepaste zorg en gepast voor ongepaste zorg”, zei Kamerlid Van der Ploeg gisteren bij de presentatie van het PvdA-rapport 'Gepaste Zorg' over de financiering van de volksgezondheid. Een bezoek aan de huisarts is volgens de PvdA gepaste zorg waar geen eigen bijdrage mag worden gevraagd. “Doen mensen in het weekeinde een beroep op de huisarts terwijl er geen sprake is van dringende zorg, dan zou er wel een eigen bijdrage berekend mogen worden”, aldus Van der Ploeg.

De PvdA wil ondoelmatigheden en verspillingen in de gezondheidszorg bestrijden. In het PvdA-rapport staat een aantal maatregelen dat “niet alleen de kwaliteit van de zorg zou verbeteren, maar ook geld zou besparen”. De bezuinigingen zouden in 1997 700 miljoen gulden bedragen en ruim 2,6 miljard gulden structureel.

Het regeerakkoord wil de groei van de uitgaven voor volksgezondheid beperken tot maximaal 1,3 procent. De PvdA vindt dat “zeer ambitieus”. “De kosten in de gezondheidszorg zijn de laatste jaren sterk gestegen. Tachtig procent van de kosten komt voor rekening van mensen die in de laatste tien jaar van hun leven zijn. Dan praat je dus vaak over ouderen en chronisch zieken. Je kunt daar niet de zorg van beperken”, aldus Van der Ploeg.

Zorginstellingen moeten beter samenwerken op regionaal niveau, vindt Kamerlid Oudkerk (PvdA). Concrete afspraken moeten volgens hem worden gemaakt over goedkopere griepvaccinaties, het afleveren van goedkopere geneesmiddelen en het afschaffen van marges in de sector. “Een groot aantal bedden staat bijvoorbeeld voortdurend leeg, terwijl daar wel voor betaald wordt. Dat is een verspilling van 168 miljoen gulden.”