44 Kinderen van school gehaald

NIJMEGEN, 5 DEC. Bezorgde ouders hebben 44 kinderen van een Montessori-school in Nijmegen gehaald. Dit heeft interim-directeur H. Jansen bevestigd. Aanleiding is het vermeende seksueel misbruik van een aantal kinderen door de directeur van de school.

Politie-onderzoek heeft echter geen enkel bewijs van ontuchtige handelingen geleverd. De politie heeft daarom de zaak gesloten. De directeur, die sinds april dit jaar met ziekteverlof thuis zit, kan zijn werkzaamheden weer hervatten.

Voor een grote groep ouders was “alleen al de verdenking van seksueel misbruik” de reden om hun kinderen van school te halen. J. Zevalkink, moeder van twee kinderen op de Montessori-school en woordvoerder van de betrokken ouders, is vooral teleurgesteld over “de manier waarop er met deze zaak is omgegaan”. Zij heeft haar kinderen al voor de zomervakantie naar een andere school gebracht. Zevalkink: “Op een voorlichtingsavond voor de ouders ontzenuwde het bestuur alle verdenkingen, terwijl de politie aan dezelfde tafel zat en zei dat er wel degelijk iets aan de hand was en dat er lijnen naar de school liepen.”

Drie ouderparen hebben aangifte gedaan van misbruik van vier kinderen. Van zes andere ouders kwam alleen een melding van vermeend misbruik. De politie heeft kinderen verhoord in apart voor dit soort zaken ingerichte, kindvriendelijke, studio's. Er is medisch onderzoek gedaan bij een meisje. Daarbij zijn irritaties aan de vagina van het meisje aangetroffen, maar ook andere zaken - zoals ruw wc-papier - kunnen daar de oorzaak van zijn.

Ook voor het bestuur van de school, die 220 leerlingen telt, is de zaak gesloten. Mevrouw Giesbers-de Jong zegt namens het bestuur dat er “genoeg confusie” over is geweest en dat nu zo snel mogelijk moet worden geprobeerd het evenwicht op de school te herstellen. “We hebben gedaan wat volgens ons het beste was. Als sommige ouders het daar niet mee eens zijn, is dat hun goed recht.”

De eerste aangifte van ontucht dateert uit april. In juni volgden er nog twee. Begin juli belegde het bestuur een ouderavond om de ouders op de hoogte te stellen van het vermoeden dat enkele leerlingen van de school in de afgelopen periode “voorwerp zijn geweest van een of andere vorm van seksuele intimidatie”. Diverse ouders lieten de inspecteur van het basisonderwijs weten zich ernstig zorgen te maken over de veiligheid van hun kinderen op school. Ook keurde de inspecteur de 'impasse' in de informatievoorziening naar de ouders af.

De inspecteur suggereerde een kleine commissie van deskundigen op medisch en psychologisch gebied in te stellen. Deze commissie zou na moeten gaan of er sprake is geweest van seksueel misbruik en in welke mate. Het plan werd door de ouders ondersteund, maar er werd geen overeenstemming bereikt over de opzet van het onderzoek. Het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen, waaronder de Montessori-school valt, besloot toen geen onderzoek in te stellen.

De 'pedagogische veiligheid' van de kinderen zou in gevaar zijn. Zevalkink: “De kinderen worden paranoia. Zij hebben iets gehoord maar weten niet precies wat er aan de hand is. Het grotendeel is daarbij verzot op die man - maar nu zou er 'iets met seks' met hem zijn. Dat moet opgehelderd worden.”

Het bestuur volgt de uitkomst van het politie-onderzoek en spreekt van een 'fundamenteel rechtsprincipe'. “Er is geen enkel bewijs van schuld. Dus het bestuur laat zijn werknemer niet vallen”, aldus een woordvoerder.