VVD-fractie is tegen hoorzitting Srebrenica

DEN HAAG, 4 DEC. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is tegen het houden van een hoorzitting over Srebrenica. De fractie zal deze echter niet blokkeren. “Als een Kamermeerderheid voor een hoorzitting is, doen we natuurlijk gewoon mee”, zei fractiewoordvoerder Weisglas vanmorgen.

Vorige week liet defensie-woordvoerder Blaauw nog in het midden welke positie de VVD zou innemen. Hij zei, net als minister Voorhoeve (defensie), een hoorzitting niet nodig te vinden, maar wilde tegelijkertijd niet de indruk wekken dat hij zijn partijgenoot ontziet. In een hoorzitting zou de Kamer meer helderheid moeten verkrijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot de val van de moslim-enclave Screbrenica in juli van dit jaar. De Kamer wil hiervoor hoge Nederlandse VN-officieren als generaal Nicolai, kolonel Brantz en kolonel De Jonge, horen. Minister Voorhoeve is tegenstander van zo'n nader onderzoek. Hij stelt zich op het standpunt dat Defensie de Kamer alle denkbare informatie heeft gegeven.

De VVD-fractie is volgens Weisglas eensgezind in haar opstelling. De suggestie dat de VVD tegen de hoorzitting is om partijgenoot minister Voorhoeve te ontzien, wijst Weisglas van de hand: “Die kan zijn eigen boontjes wel doppen.” De D66-fractie is volgens fractiespecialist Hoekema 'zeer verdeeld': “De één wil snel een afsluitend debat met Voorhoeve, de ander wil de onderste steen boven via een hoorzitting.” Hoekema noemt als alternatief een overleg achter gesloten deuren. “Zo kan er toch parlementaire informatieverzameling zijn, zonder dat er partijpolitieke strijd ontbrandt.” De CDA-fractie, die het idee van een hoorzitting introduceerde, ziet niets in Hoekema's suggestie. De Hoop Scheffer: “De Kamer is geen achterkamer.” Ook voor Weisglas is een besloten hoorzitting geen optie: “Dan krijgt de zaak helemaal een geheimzinnige lading.”

Minister Voorhoeve kan formeel een hoorzitting nog blokkeren omdat de Nederlandse militairen, als rijksambtenaren, alleen met zijn uitdrukkelijke toestemming gehoord kunnen worden. De Tweede-Kamercommissies voor defensie en buitenlandse zaken beslissen morgen over het houden van de hoorzitting.