Uitzendbureau's zijn bereid meer rechten te bieden

DEN HAAG, 4 DEC. De uitzendbureaus zijn bereid om langdurige uitzendkrachten meer zekerheid, een pensioen en andere rechten te geven. Hoe langer uitzendkrachten werkzaam zijn voor het uitzendbureau hoe meer rechten zij volgens de uitzendbureaus moeten krijgen. Dit staat in de vertrouwelijke nota 'Uitzendarbeid nu en in de toekomst' die door het uitzendwezen als uitgangspunt wordt gehanteerd bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO die vanmiddag beginnen.

De voorstellen zijn bedoeld om minister Melkert (sociale zaken) voor te zijn. Melkert wil dat uitzendbureaus uitzendkrachten vast in dienst nemen en loon doorbetalen als er geen werk voor hen is. De coalitiepartners VVD en D66 zijn hier echter fel tegenstander van. Melkert vraagt nu de sociale partners om advies. Ook zal hij werkgevers en werknemersorganisaties in de uitzendbranche consulteren. Daarna zal het kabinet besluiten nemen. De uitzendbranche, verenigd in de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU), zal de vakbonden nu voorstellen om uitzendkrachten per CAO meer rechten te geven.

“De overheid werkt aan plannen tot versterking van de rechtspositie van werknemers in flexibele arbeidsrelaties”, schrijven de werkgevers in de uitzendbranche in hun vertrouwelijke nota. “Het is belangrijk de ontwikkelingen niet passief af te wachten maar een goede eigen regeling tot stand te brengen.” De uitzendbranche wil de huidige Uitzend-CAO vervangen door een CAO Intermediaire dienstverlening, waarin zowel de terbeschikkingstelling voor korte als die voor langere duur geregeld wordt. Minister Melkert wil de overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau vanaf het begin van de uitzending aanmerken als een arbeidsovereenkomst waaraan rechten en plichten zijn verbonden. De ministerraad heeft Melkert vrijdag op dit punt gecorrigeerd. Het kabinet legt nu aan de sociale partners (verenigd in de Stichting van de Arbeid) en het uitzendwezen (verenigd in de ABU) de vraag voor wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De werkgevers in het uitzendwezen, die lid zijn van de werkgeversvereniging VNO/NCW, doen nu concrete voorstellen om uitzendkrachten meer zekerheid te geven naarmate ze langer werken, alsmede een pensioenvoorziening.

    • Frank van Empel