Stroomtarieven gaan voor grootverbruikers fors omhoog

ROTTERDAM, 4 DEC. De stroomtarieven voor de 150 Nederlandse grootverbruikers gaan volgend jaar met 4,4 procent omhoog. Deze forse stijging is toe te schrijven aan extra produktiekosten en een efficiëncyverbetering van de energiebedrijven. Het Samenwerkingsverband van Grootverrbuikers van Energie (Sige) noemt de tarievenstijging een “erg ongelukkige zaak” en beraadt zich over te nemen stappen.

Energiebedrijven mogen niet zomaar een hoger bedrag in rekening brengen maar zijn gehouden aan de maximum eindverbruikerstarieven die jaarlijks door EnergieNed, de vereniging voor energie- en distributiebedrijven, worden opgesteld. De minister van economische zaken heeft de tarieven goedgekeurd.

Niet bekend

De grootverbruikers reageren zeer afwijzend op de verhoging van de stroomprijzen. Volgens Sige-voorzitter E.A. de Wit zien de grootverbruikers niets terug van de efficiëncy-verhoging en zijn juist besparingen bij de energie-aanbieders mogelijk. Bovendien worden de kleinverbruikers ontzien in de prijsstijging en dat schiet de grootverbruikers in het verkeerde keelgat. In ieder geval wil het samenwerkingsverband de komende dagen uitleg van EnergieNed. “Misschien kunnen we iets bereiken ook al wordt EnergieNed door Economische Zaken gesteund”, aldus De Wit.De energieprijzen voor middelgrote en kleine bedrijven stijgen met 0,2 procent. Kleingebruikers, zoals huishoudens en kleine winkeliers kunnen een kleine prijsdaling van 0,8 procent verwachten.

Minister Wijers heeft ook het maximumtarief voor 'groene' stroom vastgesteld. Afnemers die voor deze energiebron kiezen, betalen een hoger tarief waarmee de extra opwekkingskosten kunnen worden betaald. Volgend jaar mag voor groene stroom maximaal 7,5 cent per kilowattuur in rekening worden gebracht. Deze energie wordt niet door gas en kolen opgewekt maar met wind, zon en biomassa. Door de goedkeuring van eindverbruikerstarief voor groene stroom is de aanbieding hiervan wettelijk geregeld.