SGP ziet een grote toekomst voor Paars

Hoe lang regeert Paars nog? 'Geen dag langer dan nodig', hoopt Enneüs Heerma. 'Misschien nog wel een tweede periode', opperde Frits Bolkestein vorige maand. Dat zijn redelijk voorzichtige prognoses. Nee, dan ds. D.J. Budding, Nederlands hervormd predikant te Waarder en voorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij. 'Of hij denkt dat het paarse kabinet een lang leven beschoren zal zijn', vroeg het jongerenblad van zijn partij hem. “Ik ben bang van wel”, antwoordde hij zonder dralen.

Is de SGP soms 'om', is haar voorzitter wellicht 'in paars'? Integendeel, paars staat voor de anti-christ, en die rukt in de samenleving steeds verder op, signaleert hij. Sterker nog: “Paars is een weerspiegeling van ons volk”, zo weet Budding.

Dat had Hans van Mierlo nooit durven dromen. Zijn geesteskind, dat hij tegen de politieke stroom in zo lang tevergeefs koesterde en pas vorig jaar moeizaam gerealiseerd zag, neergezet als de Wil des Volks. Zo hebben hij en zijn gebleseerde partijgenoten Gerrit Jan Wolffensperger, Winnie Sorgdrager of Dick Tommel het de laatste tijd ook niet echt ervaren.

Hoe lang regeert paars nog? “Tenzij er een wonder gebeurt zie ik ons volk steeds verder afglijden”, voorspelt de SGP-praeses. En passant gunt hij de lezer een blik in de zware reformatorische levensvisie. Er is te weinig 'Godsvreze', ook binnen zijn eigen partij; de SGP treft ook schuld aan de opmars van de anti-christ. “Wij kunnen niet ach en wee roepen over het paarse kabinet zonder ons zelf schuldig te weten”, houdt hij zijn partijgenoten voor.

Maar hoe lang regeert paars nu nog?

Dat weet ds. Budding niet, maar één ding weet hij wél: 'de Heere regeert'.

(KvdM)

    • Kees Versteegh