Remi Poppe irriteert met flauwekul-motie

“Dit is al de tiende keer in tien minuten dat u interrumpeert”, zegt voorzitter Wim Deetman van de Tweede Kamer tegen het Kamerlid Remi Poppe. Die heeft zich vlak daarvoor met een nieuwe vraag aan minister Hans Wijers bij de interruptiemicrofoon gemeld. Als blijkt dat Poppe zich hiervan niet laat weerhouden, probeert Wijers het op de vrolijke toer. “Voorzitter, de winkel van de heer Poppe dreigt permanent open te zijn als we zo doorgaan”.

Als er iemand vorige week tijdens de behandeling van de winkeltijdenwet aan de interruptie-microfoon te vinden was, was het wel het SP-Kamerlid Remi Poppe. Hij voelde zich aangemoedigd door de one-liners van het VVD-Kamerlid Broos van Erp en door minister Wijers. Telkens als de socialist weer naar een van de interruptiemicrofoons sprong, zwaaide Wijers enthousiast naar de interrumpant.

Maar Poppe schoot door, vond niet alleen Kamervoorzitter Deetman, maar vondenook andere parlementariërs. Aan het einde van het debat diende Poppe een motie in die stelde dat de gevolgen van de ruimere openingstijden van winkels onvoldoende onderzocht zijn. “Overwegende dat de onevenwichtigheid tusen grote en kleine martpartijen sterk wordt bevorderd door de voorgenomen wetswijziging verzoekt de regering de Winkeltijdenwet uit te stellen voor bezinning en onderzoek naar de gevolgen van dit wetsvoorstel van de samenleving.”

Nu verscheen Eimert van Middelkoop aan de 'pisbak', zoals de interruptiemicrofoons ook wel worden genoemd. Het GPV-Kamerlid dat samen met Poppe was opgetrokken tegen het zoveelste liberaliseringsvoorstel van de regering, sprak zijn strijdmakker vermanend toe: “ Ik vind het een flauwe-kul motie. Het meest opvallend is dat de heer Poppe vergeten is te noteren 'gehoord de beraadslaging'. Kennelijk heeft hij dat met opzet gedaan. Als hij de beraadslaging had gehoord en ook de schriftelijke voorbereiding had gevolgd, dan had hij niet met deze motie kunnen komen (..) Er valt de minister buitengewoon veel te verwijten, maar niet dat de voorbereiding onzorgvuldig is geweest en dat de effecten niet zijn onderzocht. We moeten een beetje serieus blijven.”

De motie van Poppe zal morgen, bij de stemming over de Winkeltijdenwet, mogelijk geen meerderheid krijgen. (KV)

    • Kees Versteegh