Regering wil belang in France Télécom met 49 procent reduceren

ROTTERDAM, 4 DEC. De Franse overheid is van plan haar belang in France Télécom met maximaal 49 procent te reduceren. Dit plan, dat volgens de zakenkrant Financial Times vermoedelijk al volgend jaar ten uitvoer wordt gebracht, heeft tot doel het staatsbedrijf in een optimale positie te manoeuvreren om de concurrentieslag aan te gaan, als in 1998 de Europese telecommarkt wordt geliberaliseerd. De Franse minister van post en telecommunicatie, F. Fillon, ontvouwde het plan voor de gedeeltelijke privatisering afgelopen week in de Verenigde Staten. Hij was daar om steun te winnen voor de zogeheten Phoenix-alliantie tussen France Télécom, Deutsche Telekom en het Amerikaanse Sprint.

Niet bekend

Analisten taxeren de waarde van France Télécom tussen de 45 en 60 miljard gulden. Zij menen dat een snelle verkoop niet aan de orde is. Het tijdstip waarop de verkoop zal plaatshebben zal naar hun mening primair worden bepaald door politieke afwegingen en de snelheid waarmee andere grote pakketen aandelen van telecom-bedrijven op de markt komen. Zo wordt in de tweede helft van komend jaar de beursgang van Deutsche Telekom verwacht. Franse vakbonden wijzen met boze bewoordingen het plan van de hand. Zij vrezen voor ontslagen en aantasting van de status die de werknemers van France Télékom als ambtenaar hebben. De intentie om een deel van France Télécom te verkopen onderstreept de ernst die de Franse overheid wil maken met de omvorming van het concern. Geconfronteerd met protesten van vakbondszijde, beklemtonen woordvoerders van de overheid dat nog geen beslissing is genomen wanneer de juridische status van France Télécom wordt gewijzigd. Deze verandering, die is vereist om de aandelen naar de markt te brengen en allianties te sluiten, wordt door de vakbonden tegengewerkt. De wijziging wordt verwacht in het voorjaar.