Regerende partij in Taiwan net overeind

TAIPEI, 4 DEC. De Chinese Nationalistische Partij, de Kwomintang, heeft in de zaterdag gehouden parlementsverkiezingen in Taiwan een krappe meerderheid van drie zetels in de 164 leden tellende Wetgevende Yuan behouden. De partij zag haar zetelaantal gereduceerd van 96 tot 85. De oppositionele Democratisch Progressieve Partij steeg van 50 naar 54 zetels, beduidend minder dan de partij had gehoopt.

Grote winnaar is de Nieuwe Partij, een van 1993 daterende afscheiding van de Kwomintang die haar zetelaantal tot 21 verdrievoudigde. De verkiezingen werden buiten Taiwan gezien als een referendum over de relaties met China, die sinds de omstreden onofficiële reis van president Lee Teng-hui naar de Verenigde Staten in juni in een crisis verkeren. China tracht sindsdien het democratische proces in Taiwan, dat in de richting van een nieuwe onafhankelijke staat tendeert, met militaire intimidatie te beïnvloeden. Taiwanezen erkennen dat de China-factor een rol in de verkiezingen heeft gespeeld. Maar volgens hen zijn interne factoren zoals voortgaande politieke emancipatie, urbanisatie en inter-etnische verhoudingen tussen vastelanders en eilanders beslissende factoren in de politieke verschuivingen geweest. De Nieuwe Partij heeft voornamelijk nieuwe stemmen geworven onder de vastelanders, wier politieke aspiraties in toenemende mate worden gefrustreerd door de taiwanisering van de Kwomintang, die in oorsprong een vastelanderspartij is. Van de 21 miljoen mensen in Taiwan is ongeveer 15 procent afkomstig van het Chinese vasteland. China heeft de verkiezingsuitslag bij monde van de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verwelkomd als een stem tegen Taiwanese onafhankelijkheid en voor hereniging met het vasteland. Het Chinese Volksdagblad heeft echter gewaarschuwd dat de 'schijn-democratie' in Taiwan Lee Teng-hui's persoonlijke 'machtshonger' maskeert.

“Middels verkiezingen heeft Lee zijn zelfzuchtige begeerten bevredigd, zijn banden met de onderwereld versterkt en zijn macht geconsolideerd om een op God gelijkende dictator zonder enige supervisie te worden”, aldus het Volksdagblad.

Waarnemers verwachten dat China de militaire intimidatie van Taiwan zal escaleren in een poging te verhinderen dat Lee in maart in de eerste directe presidentsverkiezingen in Taiwan, en in de Chinese geschiedenis, zal worden herkozen.

    • Willem van Kemenade