Politieman weg na 'getreiter'

AMSTERDAM, 4 DEC. Politieman Jan van Daalen heeft ontslag genomen bij de Amsterdamse politie, 'vanwege het getreiter van de korpsleiding'. Hij stuitte in de jaren zeventig en tachtig op een aantal gevallen van corruptie bij zijn collega's en meldde dat zijn superieuren. Omdat er zijns inziens te weinig met zijn gegevens werd gedaan, schreef hij er een boek over. Van Daalen werd in 1993 ontslagen. Op last van de Centrale Raad van Beroep moest hij in maart 1995 weer in dienst worden genomen.