Kamer akkoord met buitenlands beleidsplannen

DEN HAAG, 4 DEC. De Tweede Kamer gaat akkoord met de herijkingsplannen voor het buitenlands beleid.

Daarbij zullen de ministeries van economische zaken, defensie, buitenlandse zaken inclusief ontwikkelingssamenwerking meer met elkaar moeten samenwerken en zal het Nederlandse economische belang meer aandacht krijgen.

Een aantal fracties vroeg zich vanochtend tijdens een debat in de Tweede Kamer over de herijkingsnota wel af of het primaat van de minister van buitenlandse zaken niet te veel zal vervagen. Buitenlandse politiek zal ondermeer in een onderraad van de ministerraad worden bepaald en de minister van buitenlandse zaken treedt daarbij coördinerend op. Maar is het gevaar dan niet groot, zo vroeg Van Middelkoop (GPV) zich af, dat de minister-president in de toekomst Europa gaat doen, minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) Afrika en minister Wijers (economische zaken) Azië.

De Hoop Scheffer (CDA) vreest dat de minister van buitenlandse zaken minder slagvaardig kan handelen nu er in de nota zoveel waarde wordt gehecht aan collectief optreden. Van den Bos (D66) was van mening dat Van Mierlo meer politieke hulp zou moeten hebben aan de top van het departement. “De agenda is nu overvol. Nederland lijdt aan een chronische neiging iedere keer meer te willen doen”. In een volgend kabinet zou er een minister zonder portefeuille voor Europese zaken moeten komen, zo meent Van den Bos. De Hoop Scheffer (CDA) vroeg aandacht voor het feit dat Nederlandse belangen niet altijd in elkaars verlengde liggen. De Europese realiteit op het terrein van de Europese Monetaire Unie en het drugsbeleid hebben ook invloed op het nationale beleid. Er blijven minder keuzes over. Weisglas (VVD): “We zijn gelukkig de schaamte voorbij en durven nu van Nederlands eigen belang te spreken bij buitenlands beleid.” Weisglas en Van den Bos achtten het niet verstandig dat Nederland al te veel aanschurkt tegen een Frans-Duitse as, al is dat wel een werkelijkheid in Europa.