Groenen Bondsdag steunen inzet Duitse troepen in Bosnië

BONN, 4 DEC. Een meerderheid van de Bondsdagfractie van de Groenen/Bündnis '90 zal woensdag het voorstel steunen van de Duitse regering om 4.000 militairen en een aantal Tornado-vliegtuigen bij te dragen aan de VN-macht die de naleving van het vredesakkoord voor Bosnië gaat controleren. Zij zal dat doen nadat een eigen - kansloze - resolutie om de Tornado's als “gevechtswapens” uit het Duitse aanbod te verwijderen, in de Bondsdag werd verworpen.

Daarmee zal de meerderheid van de 49-koppige fractie dan net zo positie kiezen als de SPD. Dat betekent dat de “realistische” vleugel van de Groenen (de Realo's) rondom fractieleider Joschka Fischer in deze gevoelige zaak een stap vooruit zet, om van hun partij een potentiële regeringspartner in Bonn te maken.

Dat staat vrijwel vast nu Fischer afgelopen weekeinde op het partijcongres van de Groenen in Bremen de steun van 38 procent van de 750 afgevaardigden kreeg voor zijn pleidooi de traditionele pacifistische partijlijn los te laten als, zoals in ex-Joegoslavië, militaire interventie nodig is om volkenmoord te voorkomen of te beëeindigen. Fischer, die voor zulke opvattingen twee jaar geleden nog minder dan tien procent steun kreeg in zijn partij, leed op het congres een min of meer verwachte numerieke nederlaag. Maar dat hij dit keer ruim een derde van de congresleden had weten te overtuigen noemde hij “een uitstekend resultaat”. Namens de “groep-Fischer” maakte het Bondsdaglid Rezzo Schlauch vanochtend voor de Duitse televisie al duidelijk dat zij van plan is overmorgen het regeringsvoorstel te steunen. Fischers “overwinningsnederlaag”, die zich zaterdagavond al aftekende, maakte grote spanningen zichtbaar tussen de Realo's en de linkse meerderheid in de partij. Het congres nam toen het karakter aan van “een openbare open-hartoperatie”, zoals een van de gedelegeerden het zei. De linkse meerderheid viel in soms zeer heftige debatten uiteen in een radicaal-pacifistische groep onder de vroegere regionale minister Jürgen Trittin, die categorisch tegen elke militaire actie bleef, en een gematigde vleugel onder de vroegere voorzitter Ludger Volmer. Volmer en de zijnen zijn weliswaar tegen de inzet van de Bundeswehr in ex-Joegoslavië, maar zij zouden voor controle op naleving van economische sancties wel speciale gewapende eenheden van de grenspolitie als VN-eenheden willen laten formeren.

Twee pogingen van de linkse congresmeerderheid om Fischer en zijn Realo's de voet dwars te zetten, mislukten. Eerst stelde de congresleiding voor om de stemming slechts te laten gaan tussen de twee (linkse) resoluties die de meeste steun in proefstemmingen zouden krijgen. Dat voorstel werd na een woedend proceduredebat met herhaalde schorsingen en wederzijdse verwijten tenslotte ingetrokken. Vervolgens bleek de linkse meerderheid zo verdeeld, en weigerden zovelen uit sympathie voor de Realo's aan de stemmingen mee te doen, dat de gematigd-pacifistische vleugel met 268 stemmen weliswaar meer stemmen kreeg dan de radicale pacifisten, maar minder dan Fischer en de zijnen (285).

In een gemeenschappelijke linkse resolutie heette het gisteren tenslotte dat de Groenen “een antimilitaristische partij blijven die inzet van militairen als politiek midden strict afwijst. (..) De statengemeenschap moet naar andere dan militaire middelen zoeken om een agressor te beteugelen”. Die aanvaarde resolutie bevatte oorspronkelijk een opdracht aan de Bondsdagfractie om zich woensdag tegen het regeringsvoorstel uit te spreken. Maar nadat Fischer had verklaard dat de fractie, waarin hij circa 30 medestanders heeft, zich niet “aan de ketting van het congres” liet leggen, werd het woord opdracht in die resolutie veranderd in “verzoek”.

    • J.M. Bik