Conpref-toewijzing NBM- Amstelland

Aandeelhouders NBM-Amstelland die op vrijdag 1 december om 16.30 uur in het bezit waren van gewone aandelen, kunnen gebruik maken van een preferente toewijzing bij de komende emissie van converteerbare preferente aandelen van 2 : 1.

Die houdt in dat voor elke twee gewone aandelen die een aandeelhouder op dat tijdstip in bezit heeft, één converteerbaar preferent aandeel aan deze aandeelhouder wordt toegewezen indien uiterlijk om 15.00 uur op de tweede dag van de inschrijvingsperiode is ingetekend. Later ontvangen inschrijvingen zullen op gelijke wijze worden behandeld als inschrijvingen door beleggers die geen aandeelhouder zijn.

Het tijdschema van de inschrijvingsperiode zal binnenkort door NBM-Amstelland worden bekendgemaakt tesamen met de uitgiftekoers van de dertien miljoen conprefs.

De opbrengst van uitgifte dient om de voorgenomen overneming van Cementbouw, Heemstede, te bekostigen. Door de overname ontstaat een bouwcombinatie die een omzet zal behalen van 3,5 miljard gulden.