Bonden verdeeld over CAO voor sociale werkplaatsen

ROTTERDAM, 4 DEC. De ambtenarenbonden CFO en Abva/Kabo zijn verdeeld over een voorstel van het ministerie van sociale zaken voor een CAO voor werknemers van sociale werkplaatsen.

De Abva/Kabo hield vanmorgen stakingsbijeenkomst in Utrecht omdat de bond ontevreden is met de 1,25 procent loonsverhoging die het ministerie gisteravond bood. Er waren volgens de bond ongeveer zesduizend mensen op aanwezig. CFO doet niet aan de staking mee, omdat deze “voorbarig” is. De 1,25 procent loonsverhoging vindt de bond “een stap in de goede richting.”

Eerder boden de werkgevers een loonsverhoging van 0,35 procent dit jaar en 0,5 procent volgend jaar. CFO wil wachten op het overleg dat donderdag plaats heeft tussen bonden en werkgevers. “Onze leden hebben ons gevraagd voorlopig het overlegmodel te volgen”, aldus een CFO- woordvoerder. De CAO geldt voor 85.000 werknemers.

Abva/Kabo is bang dat de onderhandelingen niet tot resultaat leiden. De bond wil een loonsverhoging van 1,75 procent. Bovendien vindt de bond de toezegging van het ministerie dat er kan worden overlegd over de andere eisen “volstrekt onvoldoende”. Het gaat onder andere om arbeidsduurverkorting tot een 36-urige werkweek en een betere rechtspositie voor oudere werknemers.

In een petitie vragen leden van de ABVA/KABO de werkgevers van de sociale werkplaatsen druk uit te oefenen op minister Melkert (sociale zaken) om met een “serieus bod” te komen. Volgens actievoerder P. Daalman vergroot Melkert het negatieve stigma van de sociale werkvoorziening door zijn “schandelijk en warrig beleid.”