Zuid-Afrika

Het artikel 'Karel Bos bouwde multinational op zonder een cent van de bank' (NRC Handelsblad, 28 november), is mijns inziens wel erg geromantiseerd.

De ontwikkeling van de Bosal organisatie heeft plaatsgehad in Zuid-Afrika in de tijd dat het apartheidsregime de zwarte bevolking onderdrukte. Er was zeer weinig werk, dus waren de lonen voor deze mensen zeer laag. De produkten die Bosal produceerden werden echter wel voor Westeuropese prijzen op de markt gebracht.

Daarnaast voerde de witte Zuidafrikaanse regering in die periode een strategie die erop gericht was de produkten die moesten worden geïmporteerd zoveel als mogelijk in eigen land te produceren.

Een en ander hing samen met de boycot van Zuid-Afrika. Een ieder die zo'n industrie wenste op te bouwen kreeg gigantische subsidies van de overheid. Logisch dus dat Bosal de bank niet nodig had.

    • R.C. Schmidt Everdingen