Zojuist verschenen

HAN BROUWER: Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849

360 blz., geïll., Primavera Pers, ƒ59,90

Boekhistorische studie over drie Zwolse boekhandelaren waaruit blijkt dat lezen en lectuuraanschaf activiteiten waren die reeds vroeg door alle lagen van de bevolking werden ondernomen, en dat de burgerlijke emancipatie in de negentiende eeuw geen noemenswaardige impuls gaf aan de leescultuur.