Wijers: klacht monopolie postkantoren niet reëel

DEN HAAG, 2 DEC. Tot grote woede van MKB-Nederland heeft minister Wijers (economische zaken) een klacht afgewezen over de monopoliepositie die de postkantoren in Nederland hebben. De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf had zich begin dit jaar tot de minister gewend omdat Postkantoren BV, het geprivatiseerde lokettenbedrijf van de PTT en de Postbank, haar monopoliepositie zou misbruiken. Ook een aantal Bruna-winkeliers heeft vorige maand met de beschuldigende vinger gewezen naar de exploitant van de Nederlandse postkantoren.

Kern van de klachten is dat winkelbedrijven niet meer de mogelijkheid krijgen een postkantoortje als onderdeel van hun eigen formule te exploiteren. Ze moeten kiezen voor een franchisesysteem van Postkantoren BV. Dit betekent dat ze de naam Postkantoor officieel moeten voeren en zaken moeten doen met distributeurs en leveranciers van Postkantoren BV. Weigeren de winkeliers dit, dan verliezen ze na het aflopen van hun contract het recht om er een postagentschap op na te houden.

Wijers vindt dat er geen sprake is van misbruik van een monopoliepositie en weigert daarom maatregelen tegen Postkantoren BV te treffen. “Ook Postkantoren BV dient in staat te zijn haar commerciële doeleinden op de markt waar zij als private onderneming opereert na te streven”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. MKB-Nederland vindt dit standpunt van Wijers “teleurstellend en volstrekt onbegrijpelijk” voor een minister “die de mond vol heeft van vrije marktwerking”, en wijst erop dat het aanbieden van postdiensten, een publieke dienstverlening, bij Postbanken BV is gemonopoliseerd en zij dus niet bij anderen voor welke prijs dan ook verkrijgbaar zijn. Wijers zegt in zijn brief dat Postkantoren BV de postagentschappen de volledige periode van een contract (vijf jaar) de tijd geeft zich te bezinnen op de franchiseformule.