Stellingen

De ruzie binnen het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) bewijst dat het verstand niet altijd met de jaren komt.

L.H.J. Absil, Technische Universiteit Delft

In de gemeentepolitiek lijkt de gemeente het meest belangrijk, in de landelijke politiek de politiek.

W.K.N. van der Meij, Rijksuniversiteit Groningen

Statussymbolen worden ontleend aan financiële rijkdom, maar ontspruiten vaak uit geestelijke armoede.

A.L.D. Beckers, Erasmus Universiteit Rotterdam

Als nieuwe generaties van bejaarden een beroep willen doen op de solidariteit van de werkende jongere generaties, is het goed te bedenken dat veel van de genoten welvaart werd verkregen door de kosten daarvan te verschuiven naar de toekomst.

A.W.M. Kok, Technische Universiteit Delft

Er wordt meer werk besproken dan uitgevoerd.

M.N. Teerenstra, Rijksuniversiteit Groningen

In kwaadwillende handen kan de Algemene Wet Gelijke Behandeling een geschikt instrument vormen voor Christenvervolging.

A.M. van den Top, Universiteit Utrecht

Natuur is in Nederland herkenbaar aan een bezoekerscentrum.

C. Kempenaar, LU Wageningen

Het feit dat de interpretatie van het al of niet 'hinderlijk' buitenspel staan aan de scheidsrechter wordt overgelaten, geeft deze de mogelijkheid om een voetbalwedstijd in negatieve zin te beïnvloeden.

E.F.H. van Bommel, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het verhogen van de premie voor de ziektekostenverzekering of de Ziektewetverzekering voor sporters omdat zij meer risico op blessures lopen, dient gepaard te gaan met een even grote verlaging ervan omdat zij minder kans hebben op andere aandoeningen.

J.W. Velthuijsen, Rijksuniversiteit Groningen

Ecotoerisme is een contradictio in terminis.

M.P.J.G. Claessens, Technische Universiteit Delft