Singapore veroordeelt Leeson tot 6,5 jaar cel

SINGAPORE, 2 DEC. Nick Leeson, de Britse beurshandelaar die met miljoenenspeculaties zijn werkgever Barings naar de ondergang bracht, is vanmorgen in Singapore veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeseneenhalf jaar.

De bijna negen maanden die Leeson het afgelopen jaar in een Duitse gevangenis heeft doorgebracht, worden afgetrokken van de straf die hij in Singapore moet uitzitten.

Advocaten die vanmorgen de uitspraak van rechter Richard Magnus bijwoonden, wezen er na afloop op dat de gevangenisstraf bij goed gedrag van de veroordeelde met eenderde van de totale straf kan worden verminderd.

Nick Leeson reageerde vanochtend gelaten op de uitspraak. De maximum straf die Leeson kon krijgen voor de twee klachten die tegen hem waren ingediend, bedroeg acht jaar gevangenis. Zijn advocaat wilde kort na de uitspraak geen commentaar geven. Ook de openbare aanklager Lawrence Ang onthield zich vanmorgen van commentaar.

Leeson werd gisteren schuldig bevonden aan twee van de oorspronkelijk elf klachten tegen hem. Negen klachten tegen de Brit waren eerder ingetrokken, maar zijn wel meegenomen in de overweging bij de bepaling van de strafmaat, zei rechter Magnus.

Niet bekend

    • Max Christern