Ramsj

K. VAN HOUTEN en M. KASBERGEN: Bach, Die kunst der Fuge en het getal

Ingenaaid, De Walburg Pers 1989, van ƒ24,90 voor ƒ7,90. Steven Sterk, Utrecht.

Met getallen en statistieken is alles te bewijzen en het mooie is ook nog dat alles wat de maten- en noten- en jaartallentellers Van Houten en Kasbergen te berde brengen over de getalssymboliek ook echt klopt, want iets anders schrijven zij niet op. Zo bevat Die Kunst der Fuge o.a. Rozenkruizerssymboliek, vele malen de naam Bach en de voorspelling van zijn sterfjaar 1750.

    • Kasper Jansen