Ramsj

NORBERT ELIAS: Mozart, de sociologie van een genie

Ingenaaid, Van Gennep 1991, van ƒ34,90 voor ƒ10,90. Van Gennep, Amsterdam.

Het laatste, posthuum verschenen geschrift van de wereldberoemde socioloog, is even aanvechtbaar als interessant. Van Elias' hinein-interpretierende weergave van veel feiten uit de Mozart-biografie klopt aantoonbaar weinig of niets, zijn visie op de positie van Mozart in de Habsburgse maatschappij is interessant voor wie van Elias of sociologie houdt.

    • Kasper Jansen