Politie

Vroeger mochten ambtenaren niet staken, en dat was goed. Voor een politieagent geldt dit in versterkte mate. Als politieagenten dit niet begrijpen, zijn ze voor hun beroep ongeschikt.

Overheidsdienaren dienen anarchie te verhinderen, niet te bevorderen. Hun al dan niet gerechtvaardigde verlangens over betaling en andere vergoedingen staan hier buiten. De dames en heren wisten, of dienden tenminste te weten, waaraan ze begonnen zijn, toen ze solliciteerden.

    • H. Cramer