Plezierjacht

De jager is boos (NRC Handelsblad, 22 november). Vanaf volgend jaar mag er in Nederland niet meer geschoten worden op de houtsnip, watersnip, tafeleend, slobeend, wintertaling, pijlstaart, kuifeend en toppereend. Deze vogels zijn namelijk volstrekt onschadelijk.

Als de tandarts zijn hobby niet meer in Nederland kan uitoefenen, zo zegt hij, dan zal hij dat in Frankrijk gaan doen. Dank u! U zegt hiermee immers dat jacht niets met beheer of schadebestrijding te maken heeft, maar puur een plezierige bezigheid is.

Ook de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft deze week in een landelijk dagblad erkend dat jacht geen enkele negatieve invloed heeft op het aantal dieren. Dan zal de vermeende schade er ook wel niet minder om worden en dus kan het 'wild' helemaal niet met het geweer beheerd worden.

Beide reacties bevestigen de mening van zo'n 3 miljoen natuur- en dierenbeschermers dat jagers maar een ding willen, namelijk dieren doodschieten en dan nog liefst van een smakelijk soort.

Het wordt tijd voor een Flora- en Faunawet die de plezierjacht aan banden legt en die uitgaat van de belangen van onze in het wild levende dieren.

    • Projectleider Dierenbescherming
    • Drs. Trea Scholten