Netelenbos zegt steun toe aan 'hulpklassen'

AMSTERDAM, 2 DEC. Staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) heeft haar steun toegezegd aan een experiment met aparte klassen voor basisschoolleerlingen met sociale of leer- en gedragsproblemen.

Zij deed dat gisteren tijdens een werkbezoek aan enkele scholen en een instelling voor buitenschoolse opvang in Amsterdam Zuidoost. De staatssecretaris had zich vorige maand door Amsterdam laten uitnodigen, omdat haar ter ore was gekomen dat daar, evenals in andere steden, relatief veel verwaarlozing onder schoolkinderen voorkomt. Kinderen die slecht zijn gekleed, niet hebben gegeten als ze op school komen of na schooltijd op straat zwerven omdat ze niet naar huis kunnen. In de Tweede Kamer pleitte Netelenbos voor 'onconventionele oplossingen' voor deze problemen, tot 'slaapplaatsen op school' aan toe.

De portefeuillehouder voor onderwijs in Zuidoost, H. Burleson, presenteerde gisteren het experimentele project van de 'hulpklas' aan Netelenbos. De staatssecretaris verbond zich daarbij aan een 'gezamenlijke financiële inspanning' met de gemeente Amsterdam en het stadsdeel.

In het project 'Met sprongen vooruit' worden vanaf augustus volgend jaar aparte groepen ingericht met kinderen die door verschillende omstandigheden naar het speciaal onderwijs dreigen te worden verwezen, of daar zouden hebben gezeten als de wachtlijsten in deze buurt niet zo lang waren. Basisschool Bijlmerdrie, die gisteren ook werd bezocht door Netelenbos, heeft al enkele jaren een 'hulpklas'. Kinderen met leer- of gedragsproblemen uit groep 2 worden geselecteerd en het volgende jaar apart begeleid. De ervaring op de Bijlmerdrie-school leert dat eenderde van deze kinderen na dat jaar alsnog naar het speciaal onderwijs gaat.

Volgens de staatssecretaris gaat dit experiment niet in tegen het rijksbeleid van 'Weer Samen Naar School'. Dat beleid is erop gericht de verwijzing van kinderen uit het reguliere onderwijs naar het speciaal onderwijs in te dammen. 'Gewone' kinderen en kinderen met grote leer- of gedragsproblemen moeten zo lang mogelijk bij elkaar in een reguliere groep blijven. De hulpklas is weliswaar een aparte klas, maar wel één die nog in de reguliere basisschool zit, is de redenering van Netelenbos.

De leiding van de Bijlmerdrieschool pleitte gisteren niet alleen voor voortzetting van de hulpklas, maar ook bijvoorbeeld voor maatschappelijk werk in de school. En voor sancties voor ouders die hun kinderen niet ophalen na schooltijd. Het komt regelmatig voor dat leerkrachten tot ver na schooltijd op een kind moeten passen, waarvan de ouders onbereikbaar zijn. Netelenbos wilde niet meer toezeggen dan dat de verschillende departementen die met jeugdbeleid te maken hebben “creatief moeten nadenken” over oplossingen. Zij zag wel iets in het idee van de school als 'zorgcentrum'.

Scholen en bestuurders onderstreepten dat de problemen niet alleen in Amsterdam Zuidoost voorkomen en dat in Zuidoost niet alleen kinderen met problemen zijn. De meeste leerlingen hebben weinig of geen problemen. “Negentig procent van de kinderen is gewoon basisschoolleerling”, aldus één van de leerkrachten.

    • Bas Blokker