Kabinet neemt afstand van suggestie Dijkstal

DEN HAAG, 2 DEC. De ministerraad heeft afstand genomen van de suggestie van VVD-minister Dijkstal (binnenlandse zaken) de vrijheid van onderwijs uit de grondwet te schrappen. Dat zei premier Kok gisteren tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad.

In het weekblad Elsevier zegt de vice-premier dat artikel 23, waarin dit grondrecht is geregeld, niet meer van deze tijd is. “Het kabinet, inclusief minister Dijkstal, heeft geen enkele behoefte om artikel 23 in discussie te brengen”, aldus Kok. Volgens premier Kok zou de grondwet “erg kaal” worden als alle maatschappelijke verworvenheden zouden worden geschrapt.

Volgens de premier staat dit artikel een vernieuwing in het onderwijs niet in de weg. Eerder zei PvdA-staatssecretaris Netelenbos (onderwijs), verantwoordelijk voor de decentralisatie van het onderwijs, al dat het mogelijk is de paarse plannen van het kabinet door te zetten zonder aanpassing van de grondwet. Het kabinet wil bijvoorbeeld de zogenoemde overschrijdingsregeling veranderen. Die regeling bepaalt dat de overheid elke investering in het openbaar onderwijs in principe ook moet doen in het bijzonder onderwijs. Verder zijn er plannen om gelden voor salarissen, huisvesting, en onderwijsvoorzieningen over te hevelen naar gemeenten die dan hun eigen onderwijsbeleid kunnen voeren.