Incestslachtoffers

In NRC Handelsblad van 19 november staat dat de Hoge Raad de positie van incestslachtoffers verbeterd heeft. Het is echter maar de vraag of de positie van alle betrokkenen is verbeterd.

Iedere psycholoog en psychiater zal tijdens de behandeling zijn cliënten beïnvloeden en sturen, dit met het doel bepaalde onverwerkte ervaringen bloot te leggen en alsnog te verwerken. Hier is uiteraard niets mis mee. Elke goede psychiater of psycholoog zal altijd proberen alleen waar gebeurde ervaringen op te halen. Soms echter wordt een cliënt een verkeerde richting opgestuurd, met als gevolg dat fantasie en werkelijkheid door elkaar gaan lopen.

Los van de vraag of dat in minder ernstige gevallen tot schade achteraf leidt, in het geval van (al dan niet vermeend) seksueel misbruik c.q. incest zijn de gevolgen vérstrekkend. Vaak worden de banden met de dader verbroken en in sommige gevallen leidt de therapie tot aangifte, strafvervolging en eisen tot schadevergoeding.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de verklaringen van hulpverleners als aanvullend bewijsmateriaal moeten worden beschouwd. Het plaatst de psycholoog en de psychiater in feite op de stoel van de rechter, terwijl er juist sprake sprake is van een vertrouwensrelatie (hetgeen eveneens inhoudt dat de psychiater niet bij voorbaat uitspraken van zijn cliënt in twijfel gaat trekken). De psychiater hoeft veel minder aan objectieve waarheidsbevinding te doen, dan aan subjectieve waarheidbevinding.

Advocate Van Driem is 'enorm blij' met de uitspraak van de Hoge Raad. Het is maar de vraag of de gerechtigheid ook een dienst is bewezen. Over pakweg een jaar of vijf zullen we het weten, maar ik vrees dat er dan al meerdere tientallen levens verwoest zijn.

    • E.C.M. van den Berg