Handvest

Misschien kan minister Jorritsma - net als voor de treinreizigers (NRC Handelsblad, 25 november) - ook voor gebruikers van rijkswegen een handvest creëren waaraan zij rechten kunnen ontlenen.

    • E.C. van Steijn