Groningse politiechefs met elkaar in training

WINSCHOTEN, 2 DEC. Therapie kun je het niet noemen. “Dan zou er sprake moeten zijn van het helen van een ziekte.” Nee, vijf politiechefs in Oost-Groningen gaan met elkaar 'in training' in opdracht van de korpsleiding. Doel is het vijftal weer op één lijn te krijgen, want de verhoudingen zijn danig verziekt.

Bij de politie in Oost-Groningen is de werksfeer “verre van optimaal”. Volgens een politiewoordvoerder heeft de reorganisatie velen teleurgesteld, zorgt de krappe huisvesting op het bureau in Winschoten voor problemen, is de werkdruk hoog en botert het niet tussen leidinggevenden. “Er is onvoldoende eenheid bij de leiding. De training moet duidelijk maken waar dat aan ligt.” Oud zeer, veroorzaakt doordat sommigen taken moesten afstaan, speelt bij die slechte verhoudingen een rol.

De training, die op 11 en 12 december gaat plaatshebben, is een laatste redmiddel. Er wordt een extern deskundige ingehuurd die zal beoordelen of de vijf politiechefs in de toekomst nog als een eenheid kunnen optreden. Die deskundige zal de korpsleiding daarover een bindend advies uitbrengen. Valt dat negatief uit dan volgt overplaatsing. Hij kan ook bijscholing voorschrijven.

Volgens de woordvoerder wil dit niet zeggen dat de korpsleiding de verantwoordelijkheid van zich afschuift. “Er is een heel traject van teambuilding ingezet. Dit is maar één onderdeel.” Bovendien zal districtschef E. Dekker een uitgebreide voorbespreking houden met de 'trainer'.

Dat de werksfeer bij de politie in Oost-Groningen niet optimaal is, bleek deze week ook uit een brandbrief van de medezeggenschapscommissie over het hoge ziekteverzuim, dat te wijten zou zijn aan de slechte sfeer en de werkdruk. Volgens de woordvoerder is inmiddels door de bedrijfsarts duidelijk gemaakt dat tussen de ziektecijfers en de werksfeer geen verband bestaat. Korpschef J. Veenstra erkende onlangs dat de reorganisatie een zware wissel op de regiopolitie in Groningen heeft getrokken, maar meer dan de helft van de politiemensen “zit prima in zijn vel”. “Hij bedoelde een ruime meerderheid”, verduidelijkt de politiewoordvoerder.