Gouden eeuw

In NRC Handelsblad van 28 november staat hoe de heer Bolkestein de 'gouden eeuw' vergelijkt met het huidige tijdsgewricht. Dit is een hachelijke onderneming, waarbij al gauw appels en peren worden vergeleken.

Wat erger is, is dat hij op het punt van buitenlanders de plank volkomen mis slaat, ten koste van immigranten. Hij stelt: immigranten waren destijds beter opgeleid en brachten kapitaal mee. Inderdaad, er waren zulke immigranten en die zijn er nu nog, kijk maar op de universiteiten of bijvoorbeeld in de directie van Philips. Maar het grootste deel van de zeventiende-eeuwse immigranten was ongeletterd en arm. In het boek van professor Jan de Vries 'The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750', kan Bolkestein lezen dat “the great cities of the seventeenth century were full of outsiders; they could not have existed without them.”

Uit onderzoek is gebleken dat de bevolking van een stad als Amsterdam vaak voor meer dan de helft uit immigranten bestond. Dat moest ook wel, omdat de oversterfte in die gouden eeuw van Bolkestein zo groot was, dat een constante aanvulling van buitenaf nodig was. Met andere woorden, er waren destijds veel meer immigranten dan nu.

    • Martien A. Kalkman