Correctie

Het boekje Willibrord tussen Ierland en Rome onder redactie van K. van Gulik, A. Heerings e.a. (uitgeverij De Keltische Draak) kost ƒ19,50 en niet ƒ15,- zoals vorige week abusievelijk in deze rubriek werd vermeld.