Besteding opbrengst ongewis; Kamer eist opheldering milieu-toeslag

DEN HAAG, 2 DEC. De milieu-toeslag die burgers bovenop hun gas- en electriciteitsrekening betalen, moet op afzienbare termijn worden afgeschaft. Dat vindt het VVD-kamerlid Remkes.

Hij heeft samen met zijn PvdA-collega Crone aan minister Wijers (economische zaken) vragen gesteld over deze toeslag die energiedistributiebedrijven innen naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad van afgelopen woensdag.

De Kamerleden willen van minister Wijers weten of het juist is dat het ontbreekt aan toezicht op de besteding van het geld van deze toeslag door de energiedistributiebedrijven. Ook vragen ze de minister of hij kan bevestigen dat het geld soms anders wordt aangewend dan hij tot voor kort zelf veronderstelde.

Minister Wijers wil de sinds 1991 bestaande heffing van 0,5 tot 2,5 procent van de gas- en electriciteitsrekening, de zogenoemde Milieu Actieplan-toeslag (MAP), een wettelijke basis geven met de nieuwe wet op de energiedistributie.

Het is de bedoeling dat energiedistributiebedrijven met de 250 miljoen gulden die deze toeslag jaarlijks oplevert, het energieverbruik en de uitstoot van CO terugdringen.

De VVD-er Remkes wil bij de behandeling van het wetsvoorstel begin volgend jaar minister Wijers vragen om voor de tijd dat de MAP-toeslag nog bestaat, duidelijk vast te leggen wat wel en wat niet met het MAP-geld mag worden gefinancierd.

De minister zou van de energiedistributiebedrijven moeten eisen zich hieraan te houden. Als voormalig president-commissaris van een energiedistributiebedrijf zegt hij de MAP-toeslag “altijd flauwekul gevonden” te hebben.

Volgens hem heeft het Gelderse energiebedrijf NUON enkele jaren geleden met geld van deze milieuheffing een actie gevoerd waarbij schoolkinderen naar de voetbalclub Vitesse werden gebracht om voetballers te zien spelen in shirts met het opschrift “Wees zuinig met energie”.

Het PvdA-Kamerlid wil geen afschaffing van de MAP-toeslag, maar hij wil wel dat minister Wijers samen met zijn collega De Boer (VROM) een convenant met de energiedistributiebedrijven hierover sluit. Daarin zou precies vastgelegd moeten worden wat met het geld moet gebeuren. De convenant zou beter toezicht mogelijk maken op de manier waarop bedrijven met de MAP-toeslag omgaan.

MKB Nederland, de organisatie van het midden- en kleinbedrijf, gaat volgende week met Kamerleden over de MAP-toeslag overleggen. Volgens de secretaris milieu- en energiebeleid van MKB, drs. M.W.C. Udo, moet het deel van de MAP-toeslag dat het midden- en kleinbedrijf jaarlijks betaalt - ongeveer tachtig miljoen van de totale 250 miljoen gulden - controleerbaar aan deze sector zelf ten goede komen. Gebeurt dit niet, dan wil MKB Nederland afschaffing van de MAP-toeslag.

Het midden- en kleinbedrijf wil dan een eigen milieufonds met tachtig miljoen gulden per jaar beginnen, waardoor het zelf medezeggenschap krijgt over de besteding van het geld ten behoeve van terugdringing van energieverbruik in de eigen sector.

    • Ben van der Velden