Winkels tot tien uur 's avonds open

DEN HAAG, 1 DEC. De winkels kunnen doordeweek tot tien uur 's avonds open blijven. Op zondag mogen ze maximaal twaalf keer per jaar open zijn. Gemeenten met een toeristische trekpleister of in de grensstreek kunnen hun winkels in principe alle zondagen in het jaar openstellen. Bestaande beperkingen voor de tankstations bij de verkoop van andere artikelen dan benzine en eet- en drinkwaren, worden opgeheven.

Dit is de uitkomst van het debat van de Tweede Kamer met minister Wijers (economische zaken) over de Winkeltijdenwet. De winkelwet zal over twee jaar worden geëvalueerd en dan eventueel verder worden verruimd. Daarnaast gaan wellicht ook overheidinstellingen zoals het gemeentehuis langer open. Minister Wijers heeft gisteravond daartoe een oproep gedaan aan de gemeenten. Een motie van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en CDA die de regering vroeg alles in het werk te stellen om de openstelling van overheidsinstellingen te verruimen, kan op een meerderheid rekenen.

Wijers toonde zich gisteravond laat “zeer tevreden” over de afloop van het debat. Kamerlid J. van Walsem (D66) sprak van een “historische doorbraak”. Van Walsem zei: “Waar vorige kabinetten pakweg dertig jaar bezig zijn geweest om de winkeltijden met een half uur te verruimen, krijgt deze coalitie het voor elkaar om binnen anderhalf jaar de winkeltijden met drieëneenhalf uur per dag te verruimen.”

Wijers sprak na het debat over een “fundamentele omslag” in het wetgevingsproces van “voorschrijvend” naar “ruimte-gevend” voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. De minister verwacht dat er voorlopig weinig gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om tot tien uur 's avonds open te zijn, maar vindt het belangrijk dat die mogelijkheid er nu wel is “om aan de grote variatie van leef- en werkpatronen in de samenleving tegemoet te komen”. Hetzelfde geldt voor de zondagsopening, in het kader waarvan niet alle gemeenten gebruikmaken van de nu al bestaande ruimte om winkels acht zondagen per jaar open te laten zijn.

De beperking van het aantal zondagsopeningen tot 12 per jaar betitelde Wijers gisteravond als “een schoonheidsfoutje”. Gistermiddag had hij het amendement van de PvdA met die strekking nog ontraden. Volgens Wijers kost het voorstel enkele duizenden banen. Het Centraal Plan Bureau had berekend dat het wetsvoorstel van Wijers 15.000 extra banen zou kunnen opleveren, waarvan 5.000 als gevolg van de zondagsopening.

Ook toonde Wijers weinig begrip voor het PvdA-wijzigingsvoorstel omdat hem het principiële karakter ervan ontging. Wijers: “Dan heb ik eerlijk gezegd meer begrip voor de voorstellen van de heer Van der Vlies van de SGP en de zijnen. Dat is tenminste principieel.” D66-woordvoerder Van Walsem noemde het PvdA-voorstel “centralistisch, betuttelend en zonder vertrouwen in de lokale democratie”. Tweede-Kamerlid M. van Zuijlen (PvdA) verdedigde het PvdA-amendement als een combinatie van een “flexibilisering van de winkeltijden” en “een inachtneming van de behoefte van velen aan een rustpunt in de week”.

Met steun van de oppositie verwierf het PvdA-amendement een meerderheid. Wijers legde zich daarbij neer toen de coalitiefracties van PvdA, VVD en D66 het eens werden over een motie waarin de regering wordt gevraagd de winkelwet over twee jaar te evalueren.

MKB-Nederland, de belangenorganistie van het midden- en kleinbedrijf, toonde zich vanmorgen “teleurgesteld” over de afloop van het debat. Het MKB voorziet “een sanering van veel bedrijven in detailhandel en winkelambacht”. Wel toont het MKB zich positief over de toezegging van de minister met belangenorganisaties te gaan praten over de consequenties van de invoering van de wet.