VOETSTAPPEN

Een krantebericht vertelt dat een grote museumdiefstal pas werd opgemerkt toen een schoonmaakster 's ochtends in een van de zalen een hele rij voetstappen ontdekte, langs de witte muur omhoog.

Dan zou je ook wel willen weten wat zij zich nu het eerst afvroeg: hoe iemand zo langs de muur omhoog had kunnen lopen, of hoe ze die voetstappen weer weg moest zien te krijgen.

    • Hedda Martens