Sancties tegen Nigeria

Geen olieboycot tegen Nigeria. De wereld moet behoedzaam met de militaire dictators omgaan anders dreigt in dit land vol etnische diversiteit een Rwanda in het kwadraat. Tot deze conclusie komt Ferry Versteeg in NRC Handelsblad van 27 november.

Dezelfde argumenten werden enkele jaren door de tegenstanders van de boycot tegen het apartheidssysteem in Zuid-Afrika gebruikt. Op dezelfde wijze blijft de Zaïrese dictator Mobutu al dertig jaar met westerse steun aan de macht. Zijn motto luidt: 'Ik of de chaos'.

Jarenlang hebben veel westerse intellectuelen dit argument klakkeloos overgenomen. 'Afrika is niet geschikt voor het westerse meerpartijenstelsel', zo luidde het argument. Alsof democratie afhankelijk is van kleur of afkomst. Wanneer deze theorie juist zou zijn, staan de Nederlandse democratie in de toekomst nog sombere tijden te wachten.

Het Nigeriaanse regime moet voor een keuze worden gesteld: òf vrijlaten van politieke gevangenen en invoering van een constitutie met plaats voor een meerpartijensysteem, een vrije pers en vrijheid van meningsuiting òf zware sancties. En daaronder valt òòk een zwaar middel als een olieboycot.

    • Ernest Landheer