Pas verschenen: poezie

Margreet Schouwenaar Bezijden tijd Uitg. Querido, 55 blz., ƒ 27,50

'Jij gelooft in aanvang / en ik in wat is, / in betonnen buizen onder andere / en de voze tong van het licht (-)'. Gedichten over momenten van verwarring.