Particulieren sparen meer bij bank

DEN HAAG, 1 DEC. Particulieren sparen meer bij banken dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook hebben ze meer levensverzekeringen afgesloten, vooral in de vorm van koopsompolissen. Bij beleggingsfondsen werd daarentegen veel minder geld ingelegd dan vorig jaar.

Volgens het CBS is de oorzaak van deze verschuivingen de populariteit van spaarloonregelingen, waarvan de mogelijkheden door het kabinet per 1 januari van dit jaar flink werden verruimd door enkele fiscale maatregelen.

Op de spaarrekeningen werd in het derde kwartaal van dit jaar 28,8 miljard gulden ingelegd, 0,5 miljard aan rente bijgeschreven en er werd 27 miljard gulden van opgenomen. De besparingen bedroegen daarmee 2,3 miljard gulden. In het vergelijkbare kwartaal in 1994 kwamen de besparingen nog op nul uit. Over de periode van januari tot en met eind september bedroegen de besparingen dit jaar 9,7 miljard, dat is 5,4 miljard meer dan in de eerste negen maanden van 1994.

De levensverzekeringen bieden een soortgelijk beeld. Dit betreft vooral de koopsompolissen, die in feite ook een vorm van sparen zijn. Ten opzichte van het derde kwartaal van 1994 is de premie voor levensverzekeringen in dezelfde periode van dit jaar met 28 procent gestegen naar 1,6 miljard gulden.

De netto-inleg bij beleggingsfondsen die genoteerd staan op de Amsterdamse effectenbeurs is daarentegen in het derde kwartaal van dit jaar flink gedaald, tot 0,7 miljard gulden. Eind september 1994 bedroeg de inleg nog 3,6 miljard. De CBS/MoneyView-herbeleg- gings-index voor beleggingsfondsen kende in februari 1994 een hoogste stand van 239,2. Daarna zakte de index tot 207,9 in maart van dit jaar. Deze daling kan er volgens het CBS toe hebben bijgedragen dat veelparticuliere beleggers overgingen naar spaarrekeningen of naar levensverzekeringen met een spaarelement. De CBS /MoneyView-index is eind september weer opgelopen, tot 226,4.