Kwartiermakers gaan naar Bosnië

DEN HAAG, 1 DEC. De Tweede Kamer gaat akkoord met het sturen van 130 militairen naar Bosnië en Italië ter voorbereiding van de komst van een internationale vredesmacht van 60.000 man, die moet toezien op het vredesakkoord. Indirect wordt daarmee ook ingestemd met het sturen van 2.060 militairen voor die vredesmacht.

Dit bleek gisteren bij een algemeen overleg van de Tweede Kamer met minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Voorhoeve (defensie). De VVD-fractie wil de handen nog vrij houden voor een definitieve instemming, maar het CDA gaf aan dat een akkoord over het sturen van militairen die voorbereidingen gaan treffen “meer dan verplichtingen schept”. Op 8 december beslist de regering over het sturen van 2.060 militairen. Kort daarop volgt een plenair debat in de Tweede Kamer.

Gisteren bleek dat de Kamer zich bewust is dat aan de nieuwe operatie in Bosnië grote risico's verbonden zijn. Daarom moet er meer duidelijkheid komen over het mandaat, het aanwenden van geweld, de bevelslijnen en de mogelijkheid voor de troepenleverende landen om bij beslissingen betrokken te zijn. Ook werden er opnieuw vragen gesteld over de bewapening van de Nederlandse militairen en de geoefendheid.

Van Middelkoop (GPV) was van mening dat “door de gretigheid van de militairen om aan deze operatie te beginnen” de politieke rol navenant belangrijker wordt. Hij vroeg of personeel dat pijnlijke ervaringen in het voormalige Joegoslavië heeft opgedaan nu niet wordt uitgezonden. Marijnissen (SP) stemde als enige niet in met het sturen van militairen.

Volgens minister Van Mierlo “regisseren verbittering en wantrouwen ieder gedrag in Bosnië, ook bij de implementatie van de vredesovereenkomst”. Binnen de drie partijen zijn er volgens Van Mierlo verschillende facties en daarnaast nog loslopende bendes. Hij verwachtte dat de invloed van de troepenleverende landen op de operatie in Bosnië dit keer groter kan zijn.

Nederlandse militairen zullen in Bosnië onderdeel vormen van een Britse brigade, samen met Tsjechen en Canadezen. Minister Voorhoeve was blij dat Nederland is ingedeeld bij een militair sterk onderdeel. De tanks van het Nederlandse bataljon geven volgens hem een zekere uitstraling. Als de Nederlandse tanks de Bosnische dorpen binnenrijden, moet volgens Voorhoeve meteen van de gezichten van de Nederlandse militairen te lezen zijn: “Wij zijn geen schietschijven”.