Kamer houdt hoorzitting over val Srebrenica

DEN HAAG, 1 DEC. De Tweede Kamer zal een openbare hoorzitting houden over het optreden van Dutchbat rond de val van de moslim-enclave Srebrenica in voormalig Joegoslavië.

De fracties van CDA en GroenLinks, die eerder een hoorzitting eisten, gaan daarvan uit na intern overleg met de Defensiecommissie. Een Kamermeerderheid is ontevreden over de antwoorden van minister Voorhoeve (defensie) op eerdere vragen en zal zich niet verzetten tegen het houden van een hoorzitting. Daarbij zullen Nederlandse militairen worden gehoord die een verantwoordelijke rol bij het VN-commando hadden tijdens en na de val van de moslim-enclave.

De hoorzitting komt minister Voorhoeve slecht uit. Hij had gehoopt het boek over de rol van Dutchbat in Srebrenica te sluiten met een Kamerdebat dat nog voor het kerstreces op 21 december gehouden zal worden. Hij noemde het houden van een hoorzitting, gisteren na overleg met de Kamer, “niet nodig en niet verstandig”. Voorhoeve vindt dat de 146 Kamervragen over het optreden van Dutchbat uitgebreid en uitputtend zijn beantwoord. Hij wil nu vooruit kijken naar de bijdrage die Nederland zal leveren aan de Implementation Force van de NAVO. Deze moet voor naleving van het vredesakkoord van Dayton zorgen.

Het is gebruikelijk dat een verzoek van een grote partij om hoorzittingen te houden, wordt gehonoreerd. Hoekema (D66) zegt geen onoverkomelijke bezwaren tegen een hoorzitting te hebben. Valk (PvdA) sluit een zitting “bepaald niet uit”. De opstelling van de VVD is tweeledig. Fractiespecialist Blaauw vindt een hoorzitting, net als Voorhoeve, niet nodig, maar wil tegelijk niet de indruk wekken dat hij zijn partijgenoot ontziet.

De defensiespecialisten van de Tweede Kamer geven met het houden van de hoorzitting aan dat Voorhoeve zijn werk onvoldoende heeft gedaan. De Hoop Scheffer (CDA): “Sommige antwoorden roepen nieuwe vragen op en vragen zijn niet beantwoord.”

Bij de hoorzitting zal de Kamer onder meer generaal Nicolai (VN-Sarajevo), kolonel Brantz (VN-Tuzla) en kolonel De Jonge (VN-Zagreb) vragen te verschijnen. Voorhoeve vraagt zich af of de VN de Nederlandse VN-officieren toestemming geeft om te verschijnen. Tot op heden heeft de VN dergelijke verzoeken afgewezen.