Fiscus: strengere controle eigenaren onroerend goed

DEN HAAG, 1 DEC. De fiscus gaat eigenaren van onroerend goed vanaf 1 januari extra streng controleren. De actie treft vooral verhuurders van kamers en woningen. Alleen eigenaren die hun huis zelf bewonen vallen buiten de actie.

Een dezer dagen zal staatssecretaris Vermeend (financiën) de Tweede Kamer hierover een brief sturen. De actie spitst zich toe op de 200.000 belastingbetalers die in hun aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting het onderdeel 'inkomsten overige onroerende zaken' invullen. Daarbij gaat het behalve om mensen die kamers of hele panden verhuren ook om de vele bezitters van een vakantiehuisje. Huurinkomsten worden belast, al geldt voor de kamerverhuur een vrijstelling van 5.900 gulden.

De fiscus vergelijkt de opgegeven huurinkomsten met de huren van soortgelijke panden. Advertenties voor de zomerverhuur van vakantiehuizen bieden daarvoor nuttige informatie. Huurbedragen worden voorts gecontroleerd door bij de verhuurder het huurcontract op te vragen of inzage te vorderen in bankafschriften.

Verder wil de fiscus de originele nota's zien van de onderhoudskosten die voor deze categorie onroerend-goedbezitters een aantrekkelijke aftrekpost vormen. Uitbreiding of verbetering van het huis zijn echter niet aftrekbaar. De inspecteur gaat, zo nodig door een bezichtiging, uitzoeken of verbeteringen niet worden gepresenteerd als aftrekbaar onderhoud.

Verkennend onderzoek op zes belastingkantoren van Goes tot Hoorn heeft aangetoond dat een op de twee verhuurders in de fout gaat op zijn aangiftebiljet. Het doel van de fiscale actie is vooral het aangiftegedrag voor 1996 en de verdere toekomst te verbeteren. Daarom kondigt Vermeend de actie nu ruim tevoren aan en wordt er in de toelichting bij het aangiftebiljet zelfs op geattendeerd.

Een woordvoerder van de Belastingdienst onderstreept evenwel dat de fiscus gesjoemel in het verleden op de gewone manier corrigeert, vaak met een boete. Normaal gesproken kunnen fraudeurs die boete bijna helemaal ontlopen door vrijwillig bij de inspecteur schoon schip te maken. Deze mogelijkheid bestaat evenwel niet als de fiscus de belastingontduiking al op het spoor is.

De woordvoerder kon vandaag niet zeggen of het fiscale pardon ook geldt voor huizenbezitters die, in de wetenschap dat ze volgend jaar met de billen bloot moeten, nog snel voor de jaarwisseling hun belastingontduiking opbiechten.

Bij soortgelijke acties in het verleden heeft de fiscus extra aandacht gegeven aan de waarde van de eigen woning, de vaste reiskostenaftrek en de hoogte van buitengewone lasten zoals ziektekosten. Die laatste actie heeft 180 miljoen gulden opgeleverd.

    • Aertjan Grotenhuis