'Eigen bijdrage voor bezoek huisarts kan'

DEN HAAG, 1 DEC. Ziekenfondspatiënten kunnen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis. Zo'n systeem stuit niet op praktische bezwaren. Dit staat in een onderzoek van VB-Advies dat in opdracht van minister Borst (volksgezondheid) is uitgevoerd.

De coalitiepartijen kwamen eerder dit jaar overeen af te zien van het in het regeerakkoord opgenomen systeem van een eigen risico van 200 gulden voor iedereen. Voorwaarde was wel dat de invoering van een eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden niet op onoverkomelijke problemen zou stuiten. Deze nieuwe regeling moet op 1 januari 1997 in werking treden. De totale bezuiniging van de eigen-bijdragenregeling wordt door de onderzoekers op 1,5 miljard gulden geschat.

Voor ruim 850.000 ambtenaren geldt al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wanneer zij gebruik maken van de gezondheidszorg. VB-Advies onderzocht de mogelijkheden om dit systeem voor alle ziekenfondspatiënten in te voeren. Zij zouden volgens de onderzoekers een eigen bijdrage van maximaal een procent van het belastbaar inkomen moeten gaan betalen. De onderzoekers gaan uit van een bedrag van vijf gulden per huisartsbezoek en acht gulden per dag voor opname in het ziekenhuis. Voor ouderen met lage inkomens, die een standaard-pakket-polis hebben, zou een andere regeling moeten gelden. Die groep zou een eigen bijdrage van ten hoogste tweehonderd gulden per jaar kwijt moeten zijn. De bijna vier miljoen particulier verzekerden zouden een vast eigen risico van tweehonderd gulden per jaar moeten gaan betalen.