Drukker Roto Smeets De Boer koopt warrants af

Uitgeversconcern VNU heeft zijn pakket van 1.884.000 aandelen- en cashwarrants in de grafische onderneming Roto Smeets De Boer verkocht. Warrants vertegenwoordigen een verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde periode tegen een vastgestelde koers nieuwe aandelen rechtstreeks van de emitterende vennootschap te kopen. Koper is Roto Smeets De Boer zelf, die hiervoor de financiële hulp van een onbekende partij heeft ingeschakeld.

Met de verkoop van de warrants maakt VNU de banden met zijn voormalig grafische activiteiten nog losser. In 1993 verkocht het Haarlemse uitgeversconcern het grootste deel van zijn drukkerijen aan toen nog De Boer Boekhoven, thans geheten Roto Smeets De Boer. Daarmee ontstond op afstand de grootste drukkerijgroep in Nederland en de op vier na grootste in Europa.

Als onderdeel van de verkoop kreeg VNU niet alleen 100 miljoen gulden in contanten, 19 miljoen in aandelen en 40 miljoen in de vorm van een achtergestelde lening, maar ook de bijna 1,9 miljoen warrants in handen.

VNU zou daarmee in 1998 tegen een koers van 30,50 gulden zijn belang in de drukkerij dusdanig vergroten, dat de uitgever een meerderheid had kunnen verkrijgen in de drukkerij. Dat lag niet in de lijn der verwachtingen omdat VNU de afgelopen zich heeft geconcentreerd op uitgeefactiviteiten.

Roto Smeets moet voor de financiering van de transactie en om het eigen vermogen op peil te houden, 265.000 nieuwe aandelen uitgeven, neerkomend op 9,8 procent van de uitstaande stukken. De nieuwe stukken worden onderhands geplaatst en krijgen beursnotering. Hoeveel de onbekende partij hiervoor betaalt, wil Roto Smeets niet onthullen. Wel zal de koper meer dan de huidige beurskoers van 33,50 gulden oop tafel leggen.

De transactie vereenvoudigt de balansstructuur en heeft geen invloed op de verwachte netto winst over 1995, zo deelt de raad van bestuur mee.

Gezien de positieve gang van zaken stelt de drukkerijgroep de winstverwachting positief bij. In september werd uitgegaan van een winstgroei van 14 procent. Dat zal ondanks de uitbreiding van het aantal aandelen nu “ruim” worden overtroffen.

Roto Smeets boekte in 1994 10,2 miljoen gulden netto winst op een omzet van bijna 985 miljoen gulden.